Drobečková navigace

Úvod > O činčilách > Seznamování a reprodukce činčil > Barevné mutace v chovu

Barevné mutace v chovu

 

Od dob původních chovů, kdy barevné mutace ještě moc nebyly, některé teprve vznikaly, nebo nebyly u nás v republice k sehnání, jsme již pokročili hodně dopředu.

Dnes není problém u nás sehnat prakticky všechny dominantní i recesivní mutace, včetně lowe white, black pearl a california recessive white, také angorky a curly. Samozřejmě může být dlouhá čekací doba, ale chovná základna zde je.

Čímž se ovšem stává chov nejen mnohem zajímavějším, ale také trochu složitějším. Mnoho začínajících chovatelů trochu tápe v tom, co se od jakého páru může všechno narodit a pak i v určování barev narozených mláďat. Barevná kalkulačka silverfall chinchilla cross calculator sice stále funguje a na základní mutace funguje dobře, ale protože je staršího data, některé novější mutace, počínaje blue diamondem, tam nelze zadat.


Základem, jež by každý chovatel měl určitě znát, je rozdělení barevných mutací na DOMINANTNÍ a RECESIVNÍ.

U dominantních barev stačí, aby měl gen pro dané zbarvení jeden z rodičů a mohou se rodit stejně barevná mláďata. Sem patří standard, white (včetně pink white), hetero i homo beige, ebony (včetně white ebony a beige ebony - tan), velvet (black, brown a white).
U některých dominantních mutací se vyskytuje letální faktor. NESMÍ se křížit bílá s bílou. NESMÍ se křížit velvet s velvetem. U takových párů se letální faktor projeví úhynem minimálně 1/4 mláďat, což na životě ohrožuje i matku.
Odborněji řečeno, protože každý gen má dvě alely pro danou barvu, což třeba u beige způsobí variantu hetero (jedna alela - heterozygot) a homo (obě alely - homozygot), tak u bílých a velvetů zkrátka homozygot existovat nemůže, protože nepřežije.

Recesivní barevné mutace se tak snadno nedědí - gen pro konkrétní recesivní barevnou mutaci musí mít oba rodiče, aby se u mláďat mohl projevit. Mezi tyto barvy patří afro i deutsch violet, saphire, blue diamond, white lowe, california recessive white, black i brown pearl.
Zde má zvíře homozygot přímo konkrétní barevnou mutaci, kdežto heterozygot pouze nese jednu alelu pro danou barvu, která se u něj ale neprojeví.

 

Vezmeme si příklad:

Máme
jako základ chovu čistou samičku standard grey. Pořídíme si dva samce - jeden z nich bude hetero beige, druhý afro violet.
Hetero beige sameček se standard samičkou bude plodit polovinu mláďat barevně po matce, druhou polovinu po sobě - tedy potomstvo 50% standard grey a 50% hetero beige.
Afro violet samec se standard samičkou bude plodit 100% mláďat standard grey, ale všechna ponesou jednu alelu genu pro afro violet, tedy budou AVC (afro violet carrier). Aby mládě BYLO afro violet, musí mít tyto alely dvě - jednu od matky, jednu od otce. Tady matka žádnou nemá.
Teprve pokud bychom pro afro violet samce pořídili samičku standard grey AVC, budou se rodit mláďata 50% afro violet (homozygoti pro afro violet) a 50% standard AVC (heterozygoti pro afro violet).

 

Asi nejsložitější na přemýšlení je recesivní mutace blue diamond, která je vlasně afro violet a saphire dohromady. Aby se narodila, musí oba rodiče nést alely pro tyto dvě barvy.

 

V chovu se používá mnoho různých zkratek, tak si je pojmenujeme:

AVC = afro violet carrier (nese afro violet gen)
DVC = deutsch violet carrier (nese gen pro vzádnější deutsch violet barvu)
SC = saphire carrier (nese gen pro safír zbarvení)
AVC/SC nebo BDC = nese gen pro violet i saphire - respektive pro blue diamond zbarvení
BPC = black pearl carrier (nese gen pro zbarvení černá perla)
RLWC = recessive lowe white carrier (nese gen pro lowe white/goldbar zbarvení)
RCWC = recessive california white carrier (nese gen pro recessive california white zbarvení - zde je háček v tom, že homozygot a heterozygot se dá rozlišit až po několika letech života činčily)
RPAC = royal persian angora carrier (nese gen pro dlouhou srst)

TOV = touch of velvet - tak se mohou označovat některé velvet mutace
, aby se zkrátil název, například TOV white ebony je to samé, jako white ebony velvet
EC = ebony carrier - ebony je sice dominantní mutace, ale někdy se může projevit ob generaci, proto například mládě jevící se jako standard (bílé bříško, ostrá linie přechodu), pokud je ale jeho matka/otec ebony, se popíše jako standard EC

Pokud je uvedeno "ev." tak je šance, že zvíře recesivní gen nese, avšak jeho přítomnost se ještě neprokázala - prokáže se jedině tak, že s vhodným protějškem dá onu recesivní barvu u mláděte. Například samce white ev.AVC dáme k afro violet samici - pokud se narodí violet mládě, je to jasné, pokud ve více vrzích žádné takové mládě nepřijde, nejspíš samec tento gen reálně nemá.


No, nejlíp se tohle učí praxí a chovem, takže jsem si pro vás připravila ukázku - všechny naše aktuální páry (pokud samice odpočívá, tak pár s posledním partnerem) a co se jim může rodit. Praxe je potom obvykle poněkud jiná a tak k nim napíšu i co od nich čekám já, nebo se zatím narodilo. :-)

1) dark violet ebony SC + white ebony AVC
ebony AVC ev.SC (light až extra dark)
white ebony AVC ev.SC
white violet ebony ev.SC
violet ebony ev.SC

- Piraňka s Pepčou zatím 4 mláďata bílá (white ebony AVC ev.SC a 2x white violet ebony ev.SC) a 1 ebony (extra dark ebony AVC ev.SC), i bílí prckové mají fleky celkem tmavé
- zde je dobré mrknout do rodokmenu bílého samce - jeho otec je dark ebony, matka white ebony s dark ebony otcem, takže to zvyšuje šanci na tmavší ebony odstíny mimin

- jednoduchý pár - violet gen musí mít všichni potomci, protože matka violet je, saphire nese 50% a to se zjistí dál až chovem

 

2) standard BDC + white ebony ev.AVC
ebony ev.BDC
white ebony ev.BDC

- pokud by samec byl AVC, potom:
ebony ev.BDC
violet ebony ev.SC
white ebony ev.BDC
white violet ebony ev.SC

- Popelka s Dráčkem, z nouze cnost, ona zatím toleruje jedině bílé samečky
- samec zatím ze tří vrhů neměl violet potomka, takže to vypadá, že gen spíše nemá
- narodilo se celkem 7 mláďat, 3x light ebony ev.BDC, 4x white ebony ev.BDC (z toho jedno mládě extreme mosaic)
- 50% mláďat by mělo zdědit po mamince gen pro mutaci blue diamond, což se prokáže jedině dalším chovem

 

3) chocolatte AVC + dark ebony velvet AVC
ebony AVC (light až extra dark)
tan AVC (light až extra dark - chocolatte)
TOV ebony AVC
TOV tan AVC
violet ebony (light až extra dark)
TOV violet ebony

- Ullita a Gently čekají zatím první potomstvo, on je již prověřený otec (mohl by mít ještě geny pro saphire nebo dlouhou srst, první chovem nepotvrzeno, druhé moc pravděpodobné není), ona prvnička
- spojení tmavých ebonků, u něj barvu ještě ztmavuje velvetí maska, by mělo přinést tmavé potomstvo - EDE, chocolatte, solid (extra dark) violet ebony, tak uvidíme
- ze zkušeností mláďata takových páru, nejsou-li violet, gen pro violet nesou, byť existuje nějaké procento pravděpodobnosti, že jej nezdědí
- jsou i takto tmavé páry rodící výhradně světlé ebony potomstvo ;-)
- u velmi tmavých ebony mutací je obtížné rozeznat velveta - dá se to poznat podle chlupatějších zadních nožiček, maska nebývá vidět

 

4) white velvet + standard
standard
white silver mosaic/silver/Wilson/mosaic
white velvet
black velvet

- dvě základní a dominantní mutace, Smile a Irakles jsou nový pár, ona už je v chovu prověřená, dává krásně barevná miminka, on bude otcem prvně
- otcem Irouše je black velvet, ze zkušeností chovatelů by to mohlo zvýšit šance na velvet mláďata, pro nás zejména white velvet je žádoucí
- z podobných spojení v minulosti se rodí o něco víc velvet miminek oproti nevelvet
- u bílých barev též může být těžké určit, zda je miminko velvet - i tady se to dá poznat podle chlupatějších zadních nožiček, maska být může, ale nemusí

 

5) pink white + standard
standard
white silver mosaic/silver/Wilson/mosaic
pink white
hetero beige

- Grace tvořila pár s Nicem, měli spolu jediný vrh, dvě mláďata, 1x standard a 1x pink white
- vcelku zajímavé spojení na několik základních mutací

 

6) afro violet + hetero beige AVC
standard AVC
hetero beige AVC
afro violet
beige violet

- nově sestavený pár Helga a Harold, ona již prověřená, on po prvním vrhu potomků s jinou samičkou
- samice s jiným genovým samcem dala ze tří mláďat dvě afro violet
- jednoduché z genetického hlediska, všechna mláďata buď budou přímo violet, nebo 100% AVC

 

7) blue diamond + homo beige
hetero beige BDC

- Fany a Kája jsou nově sestavený pár cíleně jen na genová mláďata do dalšího chovu
- existuje jediný typ potomstva, protože sameček je homozygotní béžová, tudíž po něm mohou s jakoukoliv samicí být jenom potomci béžových barev (hetero a homo beige, pink white, tan, blond ebony, white tan hetero i homozygotní) a nenese žádný recesivní gen
- v tomto případě se rodí stejná miminka, jako by byl se standard grey samičkou, ale všechna ponesou gen pro blue diamond

 

8) tan violet + dark tan AVC
tan AVC (light až extra dark)
ebony AVC (light až extra dark)
blond ebony AVC (light až extra dark)
tan violet (light až extra dark)
blond ebony violet (light až extra dark)
violet ebony (light až extra dark)

- Světluška s Lizíkem dali společně 8 miminek - 2x chocolatte AVC, 2x blond ebony AVC, 2x medium/dark tan AVC, 1x tan violet a 1x medium ebony AVC
- pochopitelně tady vedou béžové mutace, protože oba rodiče jsou tani, povedli se jak blond ebony miminka, tak čoko, což jsme chtěli, naopak violet bylo jenom jedno miminko
- u těchto béžových mutací je trochu obtížnější určit, zda je mládě AVC nebo violet, protože i pouze genová miminka fialově "svítí", mají nádech, který pak s věkem vymizí nebo přetrvá, takže to chce mít trochu v oku

 

9) brown velvet + dark ebony
tan (light až dark)
ebony (light až dark)
TOV tan
TOV ebony
standard EC
hetero beige EC
black velvet EC
brown velvet EC

- Lotka s Larrym jsou jako pár lehce nelogičtí, ale máme k tomu určité důvody (povaha, kvalitou zajímavé spojení), ona již několik mladých měla, on s jinými samičkami také
- dá se čekat, že ebony potomstvo bude světlé, ale mohli by být velveti, byť zrovna tato samice je prozatím vůbec nerodí


10) white silver mosaic AVC + afro violet velvet SC
white silver mosaic AVC ev.SC
white velvet AVC ev.SC
white violet ev.SC
white violet velvet ev.SC
standard AVC ev.SC
black velvet AVC ev.SC
afro violet ev.SC
afro violet velvet ev.SC

- Daenerys a Loki spolu zatím měli jediné mládě, white violet extreme mosaic ev.SC, takže zajímavou a krásnou barvu, no na statistiku je to málo
- 50% mladých by mělo nést saphire gen, prokáže se jedině dál chovem, respektive může být poznat, že mládě modře svítí (nádech kožíšku), ale to chce trénované oko a i tak to není stoprocentní
- bílí velvetci se i tady poznají podle chlupatějších zadních nožiček, nemusí mít nutně masku

 

11) pure standard + white silver mosaic
standard
white silver mosaic/silver/Wilson/mosaic

- Brienne a její první partner Teddy spolu dali 8 miminek, 5x white silver mosaic (jedna samička měla tedy jeden malý extreme mosaic flek) a 3x standard
- z podobných párů, ačkoliv by to mělo být 50:50 se ze zkušeností rodí o něco víc bílých mláďat, než těch standardních
- šance na Wilson white je mizivá, šance na extreme mosaic také není velká - obecně

 

12) medium tan AVC + TOV white ebony ev.AVC
tan ev.AVC
ebony ev.AVC
white tan ev.AVC
white ebony ev.AVC
TOV tan ev.AVC
TOV ebony ev.AVC
TOV white tan ev.AVC
TOV white ebony ev.AVC

- pokud by samec byl AVC, tak potom ještě navíc:
violet ebony
TOV violet ebony
white violet ebony
TOV white violet ebony
tan violet
TOV tan violet
white tan violet
TOV white tan violet

- Chaia a Yadeit spolu měli 6 mláďat - 1x TOV white ebony ev.AVC, 1x TOV white tan ev.AVC, 1x white ebony ev.AVC, 1x white tan ev.AVC a 2x TOV tan ev.AVC (bohužel dvě mláďata z celkového počtu uhynula, pár byl z více důvodů rozdělen)
- je vidět, že se jim víc rodili velvetci, než nevelvet miminka a lehce převážila jak bílá, tak i béžová
- ani jedno mládě nebylo violet, takže samec pravděpodobně gen nenese, což je už jedno, protože dál v chovu nepůsobí :-)

 

13) white ebony AVC + dark ebony
ebony ev.AVC (light až extra dark)
white ebony ev.AVC

- Romina s Larrym měli bohužel díky jejímu úrazu již v době březosti jediné, předčasně narozené mládě medium/dark ebony ev.AVC a samice stále není v pořádku
- z tohoto spojení by 50% mláďat neslo afro violet gen

 

14) afro violet + dark tan AVC
ebony AVC (light až dark)
tan AVC (light až dark)
violet ebony (light až dark)
standard EC
hetero beige EC
afro violet EC

- Sylvie s Lizíkem jsou v páru chvíli a společné potomky ještě neměli, oba jinak jsou už zasloužilí rodiče
- pravděpodobně se budou rodit spíš světlí ebonci díky recesivním genům a díky tomu, že mamina není ebony
- občas i takový pár umí dát dost tmavé mládě, ale to je celkem štěstí
- geneticky jednoduché, všechna miminka budou ebony/tan nebo EC a 100% jich ponese gen pro afro violet mutaci

 

15) light ebony BDC + white silver mosaic AVC
white silver mosaic EC/AVC ev.SC
standard EC/AVC ev.SC
afro violet EC ev.SC
white violet EC ev.SC

- Gabča a Jony společně měli zatím 4 potomky - 2x white silver mosaic EC/AVC ev.SC, 1x standard EC/AVC ev.SC a 1x afro violet EC ev.SC
- pár není ideální, k samici by se víc hodil ebonek, ale je povahově složitější a s tímto samcem si vyjímečně rozumí plus potomstvo je typově moc pěkné
- všechna miminka jsou EC kvůli matce, ze zkušeností u takového páru budou AVC, i když existuje malá šance, že gen nezdědí, 50% bude mít i gen pro saphire, nutno ověřit chovem

 

16) extra dark ebony + white silver mosaic AVC
ebony ev.AVC (light až extra dark)
white ebony ev.AVC

- Iňa a její partner Jonáš, pár, který na první pohled nedává moc smysl, ale v praxi to vypadá naprosto odlišně
- společně už měli 18 potomků - 3x white ebony extreme mosaic ev.AVC, 8x white ebony ev.AVC, 1x medium ebony ev.AVC, 3x light ebony ev.AVC a 3x dark ebony ev.AVC (pěkně tmaví dark ebonci)
- jak je vidět, pár dává víc bílé potomky, ale také tmavé ebonky, což po neebony otci člověk normálně nečeká, ale Inexis je homozygotní extra dark ebony a barvu slušně předává
- pár si sedl tak, jako málokterý, zvlášť u takové kombinace barevných mutací (rodí se i vzácné extreme mosaiky)
- 50% miminek podědí afro violet gen po otci

 

17) black velvet + white silver mosaic
standard
white silver mosaic/silver/Wilson/mosaic
white velvet
black velvet

- Alíš a Teddy jsou nově sestavený pár starého zkušeného samce, který velmi dobře kryje, a samičky, která u nás zatím měla jediný vrh a hodně s ním otálela
- veliká kvalita matky a její obří vzrůst slibuje velice nadějná mláďata, pro nás doufáme zejména v ta velvet mutací
- u bílých velvetků tu také bude vodítko v podobě chlupatějších zadních nožiček, protože maska nemusí být přítomna

 

18) white mosaic ev.AVC + hetero beige AVC
standard ev.AVC
hetero beige ev.AVC
pink white ev.AVC
white silver mosaic/silver/Wilson/mosaic ev.AVC

- pokud by samice byla AVC, tak potom ještě:
afro violet
beige violet
white violet
pink white violet

- Saša s Haroldem měli zatím jeden vrh miminek, tři kousky a to 1x pink white ev.AVC, 1x standard ev.AVC a 1x white silver mosaic ev.AVC
- samička gen zatím neprokázala, ale toto byla první možnost, takže to zatím není vyloučené
- samička má puntík, je extreme mosaic, ale nikdy to žádné mládě (porodila jich zatím 12) nepodědilo ;-) a ze zkušeností se tohle zrovna až tak nepředává
- u mutace pink white violet se, pokud mládě nemá žádný flíček, špatně určuje mutace, je to pro zkušené oko a i konzultaci, protože mládě i jen genové bude fialově svítit, totéž je i u beige violet, ale tam je to přece jen o něco líp vidět na barvě
- zde by šla uvádět procenta pravděpodobnosti, s jakou budou mít miminka afro violet gen (otec jej má 100%, matka na 50%), nisméně nejsem toho zastáncem a uvádíme pouze "ev.AVC", přijde mi to přehlednější

 

19) PLÁN white violet ev.SC + saphire AVC
afro violet SC
white violet SC
standard AVC/SC
white silver mosaic/silver/Wilson/mosaic AVC/SC

- pokud je samice opravdu SC, pak ještě:
saphire AVC
white saphire AVC
blue diamond
white blue diamond

- Helenka, mladá samička, bude mít ženicha Nilfíka, přijede již brzy, u ní si myslím, že SC je, protože barva je světlá a svítí, ale rozhodně to není stoprocentní
- půjde o zajímavé spojení na recesivní mutace, pokud se její gen potvrdí, pokud ne, tak alespoň všechno potomstvo bude 100% SC i AVC